Fertilitet

Här hittar du produkter inom fertilitet med fokus på inseminering och fertilitetsutredning.

Odoo • Image and Text

H/S Elliptosphere kateter

Unik kateter för sonohysterografi och hysterosalpingografi. Elliptosfärisk utformning på ballongen ger minimal patientsmärta. 

ABBI.
Air Bubble Based Infuser

Genomför säkert ultraljud istället för röntgen tillsammans med ABBI. En blandning av sterilt vatten och luft ger en kontrast som gör att du säkert kan utvärdera äggledarna. Luftbubblorna som produceras av ABBI strömmas kontinuerligt genom livmodern och äggledarna för att kontrollera äggledarnas funktion. 

ABBI ger minimalt invasivt förfarande genom att minska risken för allergisk reaktion av färgämnen och eliminera exponering av strålning som används vid traditionell HSG. 

Intrauterina Insemineringskatetrar

Används för lateral intrauterin insemination, hydrosonografi, med mera. 

IUI kateter MiniSpace


 • 17 cm lång
 • 1.6 mm bred i tippen
 • 2.6 mm bred resterande
 • Markering med 1 cm mellan varje markering från 5 till 10 cm
 • Ett hål i tippen 
 • Liten diameter vilket förenklar införandet. 

IUI kateter TheCurve


 • 17 cm lång
 • 1.6 mm bred i tippen
 • 2.6 mm bred resterande
 • Markering med 1 cm mellan varje markering från 5 till 10 cm
 • Ett hål i tippen.
 • Böjd utformning med avfasad tip som försäkrar en smidig införing.

IUI kateter Select


 • 17 cm lång
 • 2.1 mm bred i tippen
 • 2.6 mm bred resterande
 • Markering med 1 cm mellan varje markering från 5 till 10 cm
 • Ett hål i tippen. 
 • Tjockare utformning vilket gör katetern med stabil. 

IUI kateter Uni-Sem


 • 17 cm lång
 • 2.3 mm bred i tippen
 • 2.6 mm bred resterande
 • Markering vid 5.5 och 6.5 cm.

 • Dubbla hål i tippen.
 • De dubbla hålen ger bättre sprut och sug förmåga.