ON-Q® Smärtlindring. Nöjda patienter går hem®

ON-Q® postoperativ smärtlindring kan användas till de flesta ingrepp, det ger en bra smärtlindring och leder till snabbare rehabilitering för patienten. 

Fördelar för personalen

Optimal postoperativ smärtlindring

Infusion av lokalanestetika leder till lika bra smärtlindring som med andra metoder men med färre smärtgenombrott, bättre kontroll och färre biverkningar. 

Snabbare återhämtning

Tack vare signifikant minskad användning av opiopider både akut (38%) och totalt (39%) återhämtas patienten snabbare. Patienten kan amubleras och mobiliseras tidigare med mindre postoperativt illamående och kräkningar.

Enkel och säker teknik

Genom utbildning av våra produktspecialister får personal på operation, uppvak och avdelning god kunskap om produkterna. Vävnadens syresättning ökat, vilket kan förbättra sårets läkningsprocess och förhindra postoperativa infektioner. Även infektionsrisken minskar totalt sett. 

Kortare sjukhustid - minskad kostnad

Patienten går hem i snitt 1,1 dagar tidigare. Genom användning av ON-Q® får sjukhuset en kostnadsbesparing på upp till 30% per behandling. 

Fördelar för patienten

Minskad smärta

ON-Q® ger bra smärtlindring men smärtlindrar endast området som gör ont, vilket minimerar biverkningar från andra områden. 


Enkel och säker teknik

Från uppvaket är pumpen kopplad till patienten och ger konstant smärtlindring i upp till fem dygn. När infusionen är klar dras katetern ut antingen av sjukhuspersonalen eller av patienten. 

Snabbare återhämtning

Minskad användning av opioider leder till snabbare återhämtning.


Långsiktig smärta och biverkningar minskar

I flertalet studier visas att bra smärtlindring genom ON-Q leder till mindre smärta även flera år efter operationen. 

ON-Q® Komponenter

ON-Q® Elastomeriska pumpar

 • Ger automatiskt en kontinuerlig infusion av lokalanestetika i upp till fem dygn, med mindre klinisk påverkan.

 • Portabel, säker och enkel att använda.

 • Fungerar med en, två eller tre katetrar på samma gång.

 • Patienten kan gå hem med sin smärtlindringspump.

 • Tillgänglig i fast (1-10 ml/h) eller variabelt (1-14 ml/h) flöde. 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

ON-Q® Multihålade katetrar

De patenterade multihålade katetrarna finns i perforeringslängder från 2,5 cm upp till 25 cm. 

 • Smärtlindringen fördelas jämt längs hela kateterns hålade del.

 • Över 160 publicerade studier bekräftar kvaliteten. 

 • För infektionskänsliga ingrepp rekommenderas katetrar med silverutsöndring. Nanopartiklarna kan döda eller hämma tillväxt av mikroorganismer och reducera SSI samt påskynda läkningsprocessen.

ON-Q® Tunnelörer

 • Underlättar placering av katetrar subfaciellt, extrapluralt och intramuskulärt. 

 • Trubbiga tunnelörer med höljen optimerar inläggning av katetrarna.

 • Med flödestunnelörer sprutas natrumklorid framför tunnelören för att separera vävnad.

 • Tillgänglig i längd 20-30 cm och tjocklek 11-17 GA.

Odoo • Text and Image

ON-Q® Smärtlindringssystem

Vilken metod passar era patienter bäst?

Fast flöde
en sårkateter • Färdigt kit med pump, sårkateter, tunnelör & bärväska, clips eller endast pump
 • Volym 100-500 ml
 • Flödeshastighet 2-10 ml/h
 • Kateterperforering 2,5-25 cm med eller utan silverjoner

Fast flöde
två sårkatetrar


 • Färdigt kit med pump, sårkateter, tunnelör och bärväska eller endast pump
 • Pumpvolym 270-500ml
 • Flödeshastighet 2+2 ml/h
 • Kateterperforering 6,5-25 cm med eller utan silverjoner

Variabelt flöde med/utan bolus 


 • Pump med regulatorer och väska
 • Pumpvolym 400-750 ml
 • Flödeshastighet välj mellan: 
  1-7 ml/h, 2-14 ml/h
  5 ml/h + 5 ml bolus/60 min
  1-7 ml/h + 5 ml bolus/60 min
  2-14 ml/h + 5 ml bolus/30 min

Variabelt flöde
två katetrar • Pump med regulatorer och väska
 • Pumpvolym 400-750 ml
 • Flödeshastighet välj mellan:
  1-7 + 1-7 ml/h
  2-14 + 2-14 ml /h