Homepump

Elastomeriska pumpar för infusion av läkemedel.

Över 90% av patienter föredrar Homepump framför andra infusionspumpar.

Vill du också erbjuda dina patienter det bästa?

Homepump är elastomeriska infusionspumpar. Små engångspumpar som är lätta och smidiga att bära med sig. 

De innehåller ingen elektronik och kräver inget underhåll. En läkemedelsblandning fylls i den elastiska behållaren. Detta ger ett övertryck i systemet. Flödeshastigheten bestäms av en flödesreglerare som sitter i den yttre änden av slangen. Flödesreglerare finns för olika infusionshastigheter. Det finns också pumpar med olika fyllningsvolymer. Detta tillsammans med övertrycken i ballongen bestämmer hur länge en Homepump räcker. Homepump är bärbara och har ett mjukt ytterhöje.

Volymen som fylls kan variera från 28-550 ml och infusionstiden från 15 minuter till 12 dygn. Pumparna kan användas för infusioner av de flesta vattenlösliga läkemedel. Generell hållbarhet för en pump i obruten förpackning är 3 år. Fyllda pumpar beror på läkemedlets kemiska stabilitet, samt beredande aspektiska teknik. Vanligtvis håller pumparna från 7 till 10 dygn vid förvaring av pumpen i kylskåp.

Fördelar för sjukvården

Omfattande kompatibilitets- och stabilitetsdata

En av de första elastomeriska pumparna som lanserades i världen, vi har nu flera decennier av erfarenhet och data att luta oss tillbaka mot.

Patenterat elastomeriskt membran

Unikt material som ger utmärkt prestanda och pålitlighet vid varje infusion.

Förinställt flöde

Tänk inte på komplicerad programmering eller droppräkning. Homepump förenklar livet både för dig och dina patienter.

Kostnadseffektiv utan att dra ner på kvalitet

Homepump finns i flera olika storlekar och hastigheter för att passa varje infusion.

Fördelar för dina patienter

Diskret, portabel och enkel att använda

Kort och gott är Homepump en så pass enkel produkt att alla kan använda den. 

Tillåter ett normalt liv hemma

Tack vare att pumpen är så pass liten och genom smidiga väskor eller clips kan patienten leva ett normalt liv i hemmet, istället för att åka in till sjukhuset för varje infusion. 

Ingen elektronik, programmering, etc.

Eftersom Homepump är en elastomerisk engångsprodukt behövs inget underhåll, elsladdar, batterier, alarm eller annat. Endast en pump med en klämma. 

Vilken pump ska jag välja? 

Vi hjälper dig gärna med att välja rätt pump till rätt infusion.